Kursy z listy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów
realizowane na wydziałach UMW
 

UWAGA !

Prosimy o dokładne obliczenie daty rozpoczęcia i daty zakończenia poszczególnych modułów.

O przyjęciu na kurs decyduje data zakończenia konkretnego modułu, na którym jest obowiązek realizacji danego kursu.

Szczegółowe programy specjalizacji są dostępne na stronie CMKP, w zakładce: Kształcenie podyplomowe/ Programy specjalizacji lekarskich/ Modułowe programy specjalizacji. Link

    W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które:
  1. kończą moduł/ specjalizację,
  2. odbywają specjalizację w województwie dolnośląskim.

Informacja o przyjęciu na kurs jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail na około od 1 do 2 miesięcy przed kursem.

Osób nieprzyjętych nie powiadamiamy !!!

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE - specjalizacje rozpoczęte po 01.10.2014 r.

MODUŁ PODSTAWOWY - kursy, które Państwo odbywacie w trakcie części specjalizacji zwanej "modułem podstawowym"

MODUŁ SPECJALISTYCZNY - kursy, które Państwo odbywacie w trakcie części specjalizacji zwanej "modułem specjalistycznym"

MODUŁ JEDNOLITY - kursy dla specjalizacji, które nie są podzielone na moduły

KURSY DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI - kursy obowiązujące wszystkich specjalizujących się lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczęli specjalizacje p 01.10.2014 r.

Rok kursu  2018  2017